Festival 25 FPS počinje u rujnu

Kratica 25 FPS znači 25 frames per second, odnosno 25 sličica u sekundi, a riječ je o količini kojom će uređaj za reprodukciju izraditi jedinstvenu sliku. Ovu oznaku za naziv i zaštitni znak festivala prihvatila je Udruga za audio-vizualna istraživanja kada je krenula osmišljavati manifestaciju s filmskim programom kakav do tada nije postojao u hrvatskom podneblju. Karakteristika ovog festivala je da prikazuje nekomercijalne i neovisne filmske radove koji na moderan i napredan način istražuju mogućnosti filmskog jezika, pripovijedanja ali i samog medija, te često nastaju na granicama filmskih žanrova i rodova i šire razumijevanje filma kao umjetnosti. Autorski koncepti, idejni iskoraci, ali i oni estetski, te radovi koji se naslanjaju na baštinu avangardnog i eksperimentalnog filma promoviraju se na festivalu 25 FPS.

Novo izdanje po četrnaesti put kreće u rujnu i bit će to prvi jesenji filmski festival. Redovan program festivala podrazumijevaju tematske odnosno programske cjeline: natjecateljski program, Expanded Cinema, Refleksi, Kino 23, Žiri predstavlja, a dodjeljuje se nekoliko nagrada, tri Grand Prixa koja sa sobom nose i novčanu nagradu, zatim se dodjeljuju Posebna priznanja, tu je i Nagrada kritike koju dodjeljuje žiri kritičara, dok svoju nagradu dodjeljuje i publika zahvaljujući glasovima koji se prikupljaju tijekom trajanja cijelog festivala.

Na festival se može prijaviti do maksimalno tri filma po jednom autoru, a najvažnije je zadovoljiti propozicije koje traže da radovi koji se žele natjecati budu djela inovativna u istraživanju u mogućnostima filmskog jezika, pripovijedanja i samog medija. Važno je da film ne prelazi 60 minuta trajanja jer je upravo na toj brojci postavljena granica. Budući da se prijavljuje ogroman broj radova, organizatori nisu u mogućnosti svakoga posebno obavještavati je li njihov film ušao u program, ali zato svi mogu saznati te informacije kada one budu objavljene na mrežnim stranicama 25 FPS. Mali izuzetak su odabrani na za natjecateljski program koje organizatori kontaktiraju.

Comments
  1. Tools for apps