Festival 25 FPS počinje u rujnu

Kratica 25 FPS znači 25 frames per second, odnosno 25 sličica u sekundi, a riječ je o količini kojom će uređaj za reprodukciju izraditi jedinstvenu sliku. Ovu oznaku za naziv i zaštitni znak festivala prihvatila je Udruga za audio-vizualna istraživanja kada je krenula osmišljavati manifestaciju s filmskim programom kakav do tada nije postojao u hrvatskom podneblju. Karakteristika ovog festivala je da prikazuje nekomercijalne i neovisne filmske radove koji na moderan i napredan način istražuju mogućnosti filmskog jezika, pripovijedanja ali i samog medija, te često nastaju na granicama filmskih žanrova i rodova i šire razumijevanje filma kao umjetnosti. Autorski koncepti, idejni iskoraci, ali i oni estetski, te radovi koji se naslanjaju na baštinu avangardnog i eksperimentalnog filma promoviraju se na festivalu 25 FPS.

Novo izdanje po četrnaesti put kreće u rujnu i bit će to prvi jesenji filmski festival. Redovan program festivala podrazumijevaju tematske odnosno programske cjeline: natjecateljski program, Expanded Cinema, Refleksi, Kino 23, Žiri predstavlja, a dodjeljuje se nekoliko nagrada, tri Grand Prixa koja sa sobom nose i novčanu nagradu, zatim se dodjeljuju Posebna priznanja, tu je i Nagrada kritike koju dodjeljuje žiri kritičara, dok svoju nagradu dodjeljuje i publika zahvaljujući glasovima koji se prikupljaju tijekom trajanja cijelog festivala.

Na festival se može prijaviti do maksimalno tri filma po jednom autoru, a najvažnije je zadovoljiti propozicije koje traže da radovi koji se žele natjecati budu djela inovativna u istraživanju u mogućnostima filmskog jezika, pripovijedanja i samog medija. Važno je da film ne prelazi 60 minuta trajanja jer je upravo na toj brojci postavljena granica. Budući da se prijavljuje ogroman broj radova, organizatori nisu u mogućnosti svakoga posebno obavještavati je li njihov film ušao u program, ali zato svi mogu saznati te informacije kada one budu objavljene na mrežnim stranicama 25 FPS. Mali izuzetak su odabrani na za natjecateljski program koje organizatori kontaktiraju.